Integritetspolicy

Bakgrund

Magasin Severin (bolagsnamn Severin Nilssons Möbler) är ansvarig för de personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy, om inget annat anges. Vi försöker här redogöra för vilka uppgifter vi hanterar och hur. 
Personuppgifter är information som härleds till dig. Nedan anger vi de uppgifter som du samtycker att vi hanterar i samband med att göra en order hos Magasin Severin. Vilka uppgifter som behandlas kan variera beroende på vilken tjänst du nyttjar. 

 

Vilka uppgifter kan sparas?

Dessa uppgifter kan behandlas av oss i samband med order av varor eller tjänster på magasinseverin.se.

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter (via Klarna)
 • Kundnummer
 • Köphistorik
 • Ev spärrflagga (från befolkningsregister)
 • Ev betalningsuppgifter och rabattsatser  
 • Medlemsnummer
 • Accepterade kontaktsätt
 • Samtycke
 • Personnummer (beroende på betalsätt)
 • Rörlig bild (kameraövervakning i vår fysiska butik)
 • IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik

 

Personuppgiftsansvariga

Magasin Severin ingår i ett koncernbolag ”Severin Nilssons Möbler” (Organisationsnmmer 556203-5062, med säte i Kalmar) som ansvarar för uppgifterna. 

 

Varför behandlas uppgifter om dig?

 • Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning, tex leverera varor och kontakta dig.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 • Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post och sms avseende våra varor och tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
  Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.


Vi kan med ditt godkännande skicka nyhetsbrev och orderinformation med tex uppdateringar eller erbjudande. Om du inte är kund och accepterat detta kan det enbart ske med ditt samtycke. Du kan när som helt avregistrera dig från detta via länk i nyhetsbrevet. 

 

Hur länge sparas dina uppgifter?

De sparar inte längre än nödvändigt, i enlighet med vad GDPR baseras på. Det innebär att tiden kan variera. Som regel sparas data så länge det finns lagstadgade krav och du är kund hos oss. Standard i vårt affärssystem är att dina uppgifter sparas i 24 månader efter senaste affärshändelse. Vissa uppgifter sparas längre på grund av lagar, som till exempel bokföringsuppgifter (för närvarande 7 år i Sverige). 

Du kan när som helst begära att bli bortplockad från våra register, så vida det inte finns obetalda skulder. Efter att pågående order eller slutbetalning är genomförd kan begäran att bli bortglömd genomföras. 

 

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

I de fall vi samarbetar med en tredje part samt underleverantör kan utvalda företag tillhandahålla vissa tjänster för Magasin Severin. Exempel på det är transportbolag (DHL & LGT) som skall leverera din order samt betaltjänst. Vi använder oss av Klarna som säker betaltjänst. Leverantör av betaltjänst ansvarar självständigt för behandling av personuppgifter. 

 

Cookies

Vi använder oss av Cookies på magasinseverin.se Du läser mer om hantering av Cookies här. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vid överföring av känsliga personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord odyl. via internet så skyddas dessa personuppgifter genom kryptering. Vi vidtar även åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, och förstörelse. 

 

Tillsyn och efterlevnad

Om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid mot dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till relevant myndighet, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. 


 

Ändring av integritetspolicyn

Magasin Severin förbehåller sig rätten att ändra i denna integritetspolicy när vi bedömer det nödvändigt. Det är framförallt påkallade efter eventuella lagändringar. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster.


Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

 Magasin Severin (Severin Nilssons Möbler AB) med organisationsnummer 556203-5062
. Odalvägen 7, Box 875, 391 28 Kalmar,
E-post: info@magasinseverin.se Tele: 0480-426260